Bioethik-Forschung deutsch

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Kollegforschergruppe für Normenbegründung in Medizinethik und Biopolitik

Ab 2012: Fellow
Forschungsthema: Paternalismus und Autonomie


Bioetika kutatás magyar

Debreceni Egyetem Kutatóegyetem

Nyelvtechnológia és bioetika fókuszterület

Bioetika kutatócsoport
Vezető: Prof. Dr. Rózsa Erzsébet.
Munkatársak: Kőmüves Sándor (BTK), Szatmári István (OEC), Tóth Gábor Attila (ÁJK).

A Debreceni Egyetemen ebben a formában új kutatási terület sajátos tartalmi súlypontjainak és intézményes kereteinek kimunkálása az alapvető cél. Arra törekedtünk, hogy a kutatócsoport saját profilt alakítson ki, amely illeszkedik a Debreceni Egyetem néhány fókuszterületének kiemelkedő színvonalú, bioetikai szempontból releváns kutatásaihoz.

Az alábbi területek metszéspontjain vizsgálódtunk: alkalmazott etika, őssejtkutatás, génmanipulált organizmusok, a jogelméletek, illetve jogalkotás vonatkozó területei.

A Debreceni Egyetemen érintett egységein túl más magyar intézményekben bioetikai kutatásokat végző kollégákkal is kooperálunk (CEU, SOTE, SZTE, EKF stb.)

A Bioetika kutatócsoport fő nemzetközi partnere a Münsteri Egyetemen a Kollegforschergruppe. Kontaktszemély Michael Quante. Nemzetközi, lektorált e-folyóiratunk a Meditor. Azonos címmel könyvsorozat indult a Debrecen University Press-nél.Könyvek megjelenés előtt

Paternalizmus és autonómia

Debrecen University Press, 2014

Hegels Theorie der Liebe

Wilhelm Fink Verlag, München 2015

Hegel-kézikönyv

Jelenkor Kiadó, Pécs 2015

book
Könyvek english

Modern Individuality in Hegel’s Practical Philosophy

Modern individuality is one of the central topics of Hegel’s practical philosophy, discussed systematically in the forms of subjectivity in subjective, objective, and practical spirit. Hegel interpreted modern existence and lifeworld in the context of law, politics, economy, and private life. “Infinite subjective freedom” is the historical principle of the “modern age”, as well as the basic determination of modern individual forms of existence and knowledge. Modern form of life and mentality based on the values and practical actions of self-konwledge and self-determination is an achievement of historical significance. This radical turn, however, gives a new perspective to the problem of good life: the normative role of substantial values is overshadowed by the stabilizatory function of the “objective order” of institutions.


book
Bücher deutsch

Anthropologie und Technik

Ein deutsch-ungarischer Dialog

Vor dem Hintergrund aktueller Debatten in der biomedizinischen Ethik verfolgen die Beiträge dieses Buchs eine doppelte Zielsetzung. Zum einen werden im ersten Teil anhand dreier für die deutsche und die ungarische Philosophie zentraler Autoren die Überlegungen von Hegel, Marx und Lukács zum Problem der Technik auf ihre aktuelle systematische Tragfähigkeit hin untersucht. Im zweiten Teil geht es in systematischer Perspektive um die Verhältnisbestimmung von philosophischer Anthropologie und Bioethik mit dem Ziel auszuloten, auf welche Weise und in welchem Maße anthropologisch-ethische Reflexionen in den gegenwärtigen biomedizinischen und biopolitischen Debatten eine orientierende und begründende Funktion übernehmen können.


book
Bücher deutsch

Versöhnung und System

Zu Grundmotiven von Hegels praktischer Philosophie

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie sich die systematisch-wissenschaftliche und die kulturelle Perspektive von Hegels praktischer Philosophie aufeinander beziehen. Die Frage führt damit über das Thema der Versöhnung hinaus und schliesst sich and die aktuellen Diskussionen über die praktische Philosophie vor allem im Neopragmatismus an.


book
Bücher deutsch

Hegels Konzeption praktischer Individualität

Von der »Phänomenologie des Geistes« zum enzyklopädischen System

In diesem Band sind Aufsätze versammelt, die sich mit einer zentralen, bisher wenig untersuchten Fragestellung beschäftigen:Worin liegt das Problem der Individualität in Hegels praktischer Philosophie und wie lässt sich der systematische Gehalt seiner Konzeption für heutige Kontexte fruchtbar machen? Hrsg. von Kristina Engelhardt und Michael Quante


book
Bücher deutsch

Hegels Ästhetik als Theorie der Moderne

-

Es ist eine häufig übersehene These der Hegelschen Ästhetik, dass die künstlerische Arbeit ein Ort der Selbstverständigung einer Gesellschaft ist. Schon in seinem ersten Hauptwerk, der „Phänomenologie des Geistes“, sind Hegels Überlegungen zur Kunst eingebunden in den Versuch einer Bestimmung der Moderne, und auch in den später publizierten Texten Hegels sowie in seinen Berliner Vorlesungen zur Philosophie der Kunst ist die Deutung der Geschichte der Kunst integraler Bestandteil seiner Theorie der Moderne. Hat die Standortbestimmung, die Hegel im Blick auf die Kunst seiner Zeit formuliert, auch für das heutige Selbstverständnis noch Relevanz? Im Zeichen dieser Frage wird in den Beiträgen des Buchs die Stellung der Kunst nach dem „Ende der Kunst“, die Interrelationen von Kunst, Religion und Philosophie unter Bedingungen radikalisierter subjektiver Freiheit, sowie die Spannung zwischen Individualität und Allgemeinheit am Ort der Kunst und die Bedeutung der ästhetischen Theorie im Kontext der Moderne erörtert.


book
Könyvek magyarul

A modern individualitás Hegel gyakorlati filozófiájában

-

A modern individualitás Hegel gyakorlati filozófiájában című könyvében Rózsa Erzsébet Hegel individualitás-elméletének rekonstrukciójára vállalkozik, a hegeli modernitás-koncepció nézőpontjából. A modern individualitás a hegeli gyakorlati filozófia egyik centrális toposza, amely szisztematikusan elsősorban a szubjektív, az objektív és az abszolút szellem individualitás-formáiban vizsgálható. Hegel a modern egzisztenciát és életvilágot a jog, a politika, a gazdaság és a magánélet kontextusaiban értelmezte. A ’végtelen szubjektív szabadság’ a ’modern kor’ történeti elve, egyben a modern individuális lét- és tudásformák alapvető meghatározója. Történelmi jelentőségű a modern élet és attitűd azon vonása, amely az önismeretet és az önmeghatározást teszi meg saját normatív és praktikus dimenzióinak fundamentumává. A Hegel által előtérbe állított radikális fordulat új perspektívába helyezi a ’jó élet’ hagyományos kérdését: a ’szubsztanciális’, áthagyományozott, közösségi elvű értékek háttérbe szorulnak a modern intézmények „objektív rendjének” ama stabilizáló funkciójában, amely az egyének – ’minden egyes egyén’ – szubjektív, azaz esetleges, töredékes és törékeny szabadságán alapuló életvezetésére irányul.

1952-60 Nádudvari Ált. Isk., 1960-64 Hőgyes E. Gimnázium, Hajdúszoboszló, 1965-70 KLTE BTK, tört., magyar irodalom és nyelvészet szak, 1972 egyetemi doktori cím, 1984 kandidátusi cím, 1995 habilitáció, 2000 az MTA doktora SzE.: 1970- DE (KLTE) BTK, Filozófiai Int., 1970-72 tud. továbbképzési ösztöndíjas filozófiából, 1972-74 tanársegéd, 1975-87 egy. adjunktus, 1987-2000 egy. docens, 1989-91 Társadalomtud. Int., igazgató., 1996- Filozófiatört. Tsz., tanszékvez., 2000- egy-i tanár, 1991- számos német egy. és tud. int. vendégprofesszora, ösztöndíjas kutatója. 2012-től a WWU Münster Kollegforschergruppe vendégkutatója. Kutatási területe: a német idealizmus, ill. a klasszikus német filozófia, Hegel filozófiája, Lukács Gy. és a Budapesti Iskola filozófiai munkássága, európai kultúra, európai indentitás. Új kutatási terület: bioetika P.: mintegy 200 tud. tanulmány, esszé és egyéb publikáció, fontosabb könyek: Hegel gazdaságfilozófiája. Akadémiai Kiadó Budapest 1993; Heller Ágnes – a fronézis filozófusa. Osiris, Budapest 1997; Vermittlung und Versöhnung. Die Aktualität von Hegels Denken für ein zusammenwachsendes Europa, társsz. Lit, Münster 2001; Az aktuális Hegel. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2003; Versöhnung und System. Zu Grundmotiven von Hegels praktischer Philosophie. Fink, München 2005; Hegels Konzeption praktisher Individualität. Hrsg von Kristina Engelhardt und Michael Quante. Mentis Verlag Padernborn 2007; A modern világ prózája. Hegel-tanulmányok. (Szerk. Balogh Brigitta.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2009; Se fájdalom, se keserűség. Beszélgetések Heller Ágnessel. Jelenkor Kiadó, Pécs 2009; Modern Individuality in Hegel’s Practical Philosophy. Brill Publisher, Leiden - Boston 2012; Michael Quante/Rózsa Erzsébet: Anthropologie und Technik. Wilhelm Fink Verlag, München 2012.;Hegel modern individualitás elmélete gyakorlati filozófiájában. Monográfia. UP Debrecen, 2012; Hegels Ästhetik als Theorie der Moderne. Társsz. Akademie Verlag Berlin, 2013. KI. : Miniszteri Dicséret (1975), Széchenyi professzori ösztöndíj (1998-2001), OTDK elismerő oklevél konzulens tanári munkájáért (1985, 1987, 1989, 1997, 1999, 2003) TA.: MTA Filozófiai Biz., MTA DAB Társadalomtud. Szekció, Filozófiai Munkabiz. Titkár, v. Elnök, Magyar Akkreditációs Biz. Filozófiai Biz., Internationale Hegel-Gesellschaft, vezetőségi tag (1994-), Magyar Filozófiai Szemle, szerk. Biz. (1990-) 2007-2009: a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémia humán projektjének külső szakértője. 2009-től: a Humántudományi Doktori Iskola vezetője. 2010-től: a Bioetika kutatócsoport vezetője. A Meditor című folyóirat társszerkesztője.

-Brandenburgi Tudomá...................................

Erzsébet Rózsa,
Professorin im Institut für Philosophie, Leiterin der Forschergruppe für Bioethik an der Universität Debrecen. Seit 1991 häufige Forschungsaufenthalte in Deutschland. 1997 Gastprofessur in Münster. Mitglied des Beirats der Internationalen Hegel-Gesellschaft. Ab 2012 Fellow der WWU Münster Kollegforschergruppe für Normenbegründung in Medizinethik und Biopolitik.
Zahlreiche Aufsätze auf ungarisch und auf deutsch zu Hegels Philosophie, zur Lukács-Schule und zum Thema europäische Kultur und europäische Identität. Neuer Forschungsbereich: Paternalismus und Autonomie in der Bioethik.
Buchveröffentlichungen: Texte zum Studium von Hegels Rechtsphilosophie zus. mit F. Nyizsnyánszki. Budapest 1985; Hegels Wirtschaftsphilosophie. Monographie. Akadémiai Kiadó, Budapest 1993; Ágnes Heller – Philosophien der Phronesis. Monographie. Osiris Kiadó, Budapest 1997; Michael Quante/Erzsébet Rózsa: Vermittlung und Versöhnung. Die Aktualität von Hegels Denken für ein zusammenwachsendes Europa. Mit einem Geleitwort von Hans Lenk. Lit Verlag Münster 2001; Erzsébet Rózsa/Michael Quante: Az aktuális Hegel. Fehér M. István bevezetésével. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2003; Erzsébet Rózsa: Versöhnung und System. Zu Grundmotiven zu Hegels praktischer Philosophie. Monographie. Fink Verlag München 2005; Hegels Konzeption praktischer Individualität. Hrsg. von Kristina Engelhardt/Michael Quante. Mentis Verlag 2007; Erzsébet Rózsa: Prosa der modernen Welt. Hegel-Studien. Sammelband. Ed. Brigitta Balogh. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2009; Modern Individuality in Hegel’s Practical Philosophy. Brill Publisher, Leiden - Boston 2012; Michael Quante/Erzsébet Rózsa: Anthropologie und Technik. Wilhelm Fink Verlag, München 2012; Hegels Theorie der modernen Individualität in seiner praktischen Philosophie. Monographie. UP Debrecen, 2012; Hegels Ästhetik als Theorie der Moderne. Mitherausg. Akademie Verlag. Berlin 2013.

...................................
book1

deutsch

Versöhnung und System
W. Fink, München 2005

book2

magyarul

Az aktuális Hegel
(Szerk. Rózsa Erzsébet/Michael Quante)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2003

book3

magyarul

Heller Ágnes, a fronézis filozófusa
Osiris Kiadó, Budapest 1997

book4

magyarul

Hegel gazdaságfilozófiája
Akadémiai Kiadó, Budapest 1993

...................................

book5

deutsch

Versöhnung und Vermittlung
Lit Verlag, Münster 2011

book6

deutsch

Hegels Konzeption praktischer Individualität
Mentis Verlag, Paderborn 2007

book7

magyarul

A modern világ prózája Hegel-tanulmányok
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 2009

book8

deutsch

Anthropologie und Technik - Ein deutsch-ungarischer Dialog
Wilhelm Fink Verlag, München 2012


book9

english

Modern Individuality in Hegel’s Practical Philosophy
Brill Publisher, Leiden/Boston 2012

book10

deutsch

Hegels Ästhetik als Theorie der Moderne
Akademie Verlag, Vienna

book11

magyarul

A modern individualitás Hegel gyakorlati filozófiájában
UP, Debrecen 2013

...................................

cím:


Debreceni Egyetem

Filozófiai Intézet

H-4032, Debrecen

Egyetem tér 1.


e-mail:


rozsa.erzsebet@arts.unideb.hu


adresse:


Universität Debrecen

Institut für Philosophie

H-4032, Debrecen

Egyetem tér 1.


e-mail:


rozsa@puma.unideb.hu

...................................
Letölthető dokumentum Szakmai életrajz

gdoc
Letölthető dokumentum Wissenschaftlicher Lebenslauf

gdoc
Letölthető dokumentum Publikációs lista

gdoc
Letölthető dokumentum Publikationen

gdoc

Letölthető dokumentum A Versöhung und System c. monográfia bemutatója 2006. május 10-én Berlinben a Collegium Hungaricumban, Méhes Márton igazgatóhelyettes szervezésében.

A pódiumbeszélgetés résztvevői: Heller Ágnes (Budapest-New York) Bacsó Béla (Budapest), Volker Gerhardt (Berlin), Christoph Jamme (Lüneburg), Michael Quante (Köln).